Tractament

Aquest patró es pot veure modificat segons el tipus de dieta i patologia de base. Es concretarà a la primera visita o prèviament si es sol·licita.

PRIMERA VISITA d’1:00 hora (70€)
*Pregunta per l’oferta familiar
*Opció online

Entrevista:

 • Revisió de l’última analítica sanguínia.
 • Estudi patològic, familiar, farmacològic, i tractaments realitzats.
 • Al·lèrgies i intoleràncies conegudes.
 • Avaluació antropomètrica i exercici físic.
 • Hàbits alimentaris, estil de vida i història dietètica.

Introducció a la dieta equilibrada:

 • Principals grups d’aliments i la seva funció sobre el nostre organisme.
 • Distribució i equilibri energètic.
 • Educació nutricional i cerca dels primers objectius a assolir.

Entrega de la primera dieta elaborada a partir del buidatge fet a l’entrevista. Aquesta no exclou cap grup d’aliments i potencia la varietat, segons les preferències de cada pacient. El tractament es basa en el patró alimentari mediterrani. En cas de restriccions o exclusions d’aliments, aquestes responen a patologies i/o trastorns presents.

Aquesta sempre va acompanyada de:

 • Recomanacions generals i personalitzades sobre aspectes que cal destacar per la correcta realització de la dieta.

VISITES DE SEGUIMENT de 30 minuts (30€)
*Pregunta per l’oferta familiar
*Opció online

 • Avaluació antropomètrica.
 • Valoració dels objectius assolits.
 • Motivació i propostes de canvi per seguir personalitzant el tractament.
 • Entrega d’una altra dieta fomentant la varietat i la incorporació d’idees sobre diferents combinacions possibles. La idea és minimitzar l’impacte que comporta el canvi d’hàbits.
 • Educació nutricional amb l’objectiu de reforçar els aspectes necessaris per aconseguir l’èxit de la dieta.

En alguna d’aquestes sessions es podria demanar la realització d’una nova analítica, segons les característiques patològiques del pacient.